Archiv rubriky: aktuality

úprava STA pro příjem DVB-T2

Tento týden proběhla úprava STA (společné televizní antény) pro příjem DVB-T2.
Příjem původního vysílání zůstal zachován.

Pokud se s příjmem vyskytnou potíže, informujte prosím výbor společenství.

Odborná zkouška výtahu

Dne 7. – 8. 1. 2019 bude na bloku Šeříková 34 a 36 provedena odborná zkouška výtahu, která nebude znamenat výraznější omezení provozu výtahu.

Oprava severního štítu bytového domu

Ve středu 29.8.2018 budou zahájeny práce na opravě severního štítu bytového domu (fasádní nátěr). Po dobu opravy bude na této straně postaveno lešení.

Dle informací stavební firmy by měly práce skončit nejpozději konce příštího týdne.

Zvolení nového předsedy výboru

Dne 3. 4. 2018 oznámil pan Mgr. Pavel Juroško členům výboru své odstoupení z funkce předsedy výboru. V souladu se stanovami Společenství končí tato funkce dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení.

Dne 12. 4. 2018 proběhla schůze výboru, kde členové výboru vzali odstoupení Mgr. Pavla Jurošky z funkce předsedy výboru na vědomí a byl zvolen nový předseda výboru pan Petr Koudela.

Nátěr zábradlí

Od středy 18. 4. 2018 se začne natírat postupně v obou vchodech zábradlí.
Dbejte zvýšené opatrnosti!

Termovize

Během zimního období byla na našem bytovém domě provedena zjednodušená zkouška v souladu s EN 13187 s využitím termokamery.

Dokument o provedeném měření a komentář ke stažení zde:
Termovize
Termovize – komentář

Měření bylo provedeno na náklady realizační firmy.

Nový soklík – zahájení prací

V pondělí 15. 1. 2018 budou ve vchodě 34 zahájeny práce na zhotovení nového soklíku.
Předpokládá se, že ve vchodě 36 budou práce zahájeny v průběhu následujícího týdne.

Délka realizace se odhaduje na cca 2-3 týdny.