Servis

Formulář změny výše záloh

Hlášení běžných závad:
e-mailem: vybor@serikova.cz

vchod 34: Iveta Ireinová
vchod 36: Petr Koudela

Hlášení havárie:
Nepřetržitá havarijní služba:
602 759 356
602 785 533

Společensví vlastníků zajišťuje pouze opravy a údržbu společných prostor.
Opravy a údržbu bytové jednotky si zajišťují příslušní vlastníci sami.

Hlášení poruch výtahů:
596 740 245 – záznamník střediska výtahů SBD NH
596 740 243 – záznamník dispečinku SBD NH

Nahlášená porucha bude opravena nejpozději následující pracovní den.

Vyprošťování osob:
602 718 504 – vyproštění osob bude provedeno v nejkratší možné době (max. 1 hodina).
Upozornění:
V pracovních dnech v době od 15:00 do 7:00 a ve dnech pracovního klidu v době od 7:00 do 7:00 následujícího dne zajišťuje vyprošťování osob z výtahů Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – Zábřehu. Požadavek na vyproštění lze volat i na linku 150.