Odborná zkouška výtahu

Dne 7. – 8. 1. 2019 bude na bloku Šeříková 34 a 36 provedena odborná zkouška výtahu, která nebude znamenat výraznější omezení provozu výtahu.