Archiv rubriky: aktuality

Termovize

Během zimního období byla na našem bytovém domě provedena zjednodušená zkouška v souladu s EN 13187 s využitím termokamery.

Dokument o provedeném měření a komentář ke stažení zde:
Termovize
Termovize – komentář

Měření bylo provedeno na náklady realizační firmy.

Nový soklík – zahájení prací

V pondělí 15. 1. 2018 budou ve vchodě 34 zahájeny práce na zhotovení nového soklíku.
Předpokládá se, že ve vchodě 36 budou práce zahájeny v průběhu následujícího týdne.

Délka realizace se odhaduje na cca 2-3 týdny.

Výměna ventilů ústředního topení

V pondělí 27. 11. 2017 a v úterý 28. 11. 2017 proběhne ve sklepních prostorách plánovaná výměna ventilů ústředního topení. Během dne se nebude topit.

Vchod 34: práce budou provedeny dne 27. 11. 2017
Zároveň se vymění kloubní odpadové trubky. Pracovníci firmy vás budou informovat v jakou dobu nemáte používat odtok (splachování, praní, pouštění vody apod.). Jedná se max. o hodinovou záležitost, v dopoledních hodinách. Týká se to bytů 3+1.

Vchod: 36: práce budou provedeny dne 28. 11. 2017

Vyjádření Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih k úklidu sněhu

Vážený pane Juroško,

Vámi dotazovaná komunikace spadá do nařízení města č. 7/2009 kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikaci a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Tudíž se zde údržby v zimních měsících neprovádí.

Toto platí u všech přístupových chodníků k obytným domům, vyjma domů, kde jsou hlášeni občané s omezenou hybností.

Přeji krásný zbytek dne.

Ing. Barbora Kolářová
referent pro správu místních komunikací

Aktuální informace (zasklení balkónů)

Byl upraven (resp. opraven) předchozí příspěvek z 30 .3. 2017.

Odkaz zde:
Informace k zasklení balkónů

Změny se týkají počet skel pro variantu Aluvista a Aluflexi. Cena se nemění.

Aluvista

Bezrámový posuvný a otočný zasklívací systém z čirého bezpečnostního skla o tl. 6 mm a vodících hliníkových profilů.

Aluvista dl. 4200 mm (6D)                            19 722,50 vč. DPH 15%  –tady přidáme sklo tzn. 7D bez navýšení ceny

Aluvista dl. 3600 mm (5D)                            17 784,80 vč. DPH 15% – tady přidáme sklo tzn. 6D bez navýšení ceny

Aluflexi

Bezrámový posuvný zasklívací systém z čirého bezpečnostního skla o tl. 6 mm a vodících hliníkových profilů.

Aluflexi dl. 4200 mm (6D)                            22 227,20 vč. DPH 15%   – tady došlo k omylu, skla budou 4D

Aluflexi dl. 3600 mm (5D)                            20 893,20 vč. DPH 15% – tady došlo k omylu, skla budou 4D