Informace pro členy Společenství vlastníků Šeříková 624 a 625

Blíží se konec funkčního období členů výboru. Během tohoto roku proběhnou v rámci shromáždění volby. Pokud máte zájem kandidovat za člena výboru, napište prosím do 31. 5. 2020 na vybor@serikova.cz. Shromáždění proběhne pravděpodobně v měsíci červnu.

výbor SV