Archiv autora: admin

výměna poměrových měřičů tepla

Dne 15.01.2021 (pátek) od 13:00 do 15:00 (vchod 34) a od 15:00 do 17:00 (vchod 36) proběhne výměna poměrových měřičů tepla.

Pokud budete doma až později (týká se zejména vchodu 34), technici se po dokončení vchodu 36 vrátí zpět do vchodu 34.

Více informací (vývěsky jednotlivých vchodů):

Výměna měřičů tepla – Šeříkova 34
Výměna měřičů tepla – Šeříkova 36

 

úprava STA pro příjem DVB-T2

Tento týden proběhla úprava STA (společné televizní antény) pro příjem DVB-T2.
Příjem původního vysílání zůstal zachován.

Pokud se s příjmem vyskytnou potíže, informujte prosím výbor společenství.

Odborná zkouška výtahu

Dne 7. – 8. 1. 2019 bude na bloku Šeříková 34 a 36 provedena odborná zkouška výtahu, která nebude znamenat výraznější omezení provozu výtahu.

Oprava severního štítu bytového domu

Ve středu 29.8.2018 budou zahájeny práce na opravě severního štítu bytového domu (fasádní nátěr). Po dobu opravy bude na této straně postaveno lešení.

Dle informací stavební firmy by měly práce skončit nejpozději konce příštího týdne.

Zvolení nového předsedy výboru

Dne 3. 4. 2018 oznámil pan Mgr. Pavel Juroško členům výboru své odstoupení z funkce předsedy výboru. V souladu se stanovami Společenství končí tato funkce dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení.

Dne 12. 4. 2018 proběhla schůze výboru, kde členové výboru vzali odstoupení Mgr. Pavla Jurošky z funkce předsedy výboru na vědomí a byl zvolen nový předseda výboru pan Petr Koudela.

Nátěr zábradlí

Od středy 18. 4. 2018 se začne natírat postupně v obou vchodech zábradlí.
Dbejte zvýšené opatrnosti!