Archiv pro měsíc: Listopad 2017

Výměna ventilů ústředního topení

V pondělí 27. 11. 2017 a v úterý 28. 11. 2017 proběhne ve sklepních prostorách plánovaná výměna ventilů ústředního topení. Během dne se nebude topit.

Vchod 34: práce budou provedeny dne 27. 11. 2017
Zároveň se vymění kloubní odpadové trubky. Pracovníci firmy vás budou informovat v jakou dobu nemáte používat odtok (splachování, praní, pouštění vody apod.). Jedná se max. o hodinovou záležitost, v dopoledních hodinách. Týká se to bytů 3+1.

Vchod: 36: práce budou provedeny dne 28. 11. 2017

Vyjádření Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih k úklidu sněhu

Vážený pane Juroško,

Vámi dotazovaná komunikace spadá do nařízení města č. 7/2009 kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikaci a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Tudíž se zde údržby v zimních měsících neprovádí.

Toto platí u všech přístupových chodníků k obytným domům, vyjma domů, kde jsou hlášeni občané s omezenou hybností.

Přeji krásný zbytek dne.

Ing. Barbora Kolářová
referent pro správu místních komunikací