Archiv pro měsíc: Duben 2018

Zvolení nového předsedy výboru

Dne 3. 4. 2018 oznámil pan Mgr. Pavel Juroško členům výboru své odstoupení z funkce předsedy výboru. V souladu se stanovami Společenství končí tato funkce dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení.

Dne 12. 4. 2018 proběhla schůze výboru, kde členové výboru vzali odstoupení Mgr. Pavla Jurošky z funkce předsedy výboru na vědomí a byl zvolen nový předseda výboru pan Petr Koudela.

Nátěr zábradlí

Od středy 18. 4. 2018 se začne natírat postupně v obou vchodech zábradlí.
Dbejte zvýšené opatrnosti!

Termovize

Během zimního období byla na našem bytovém domě provedena zjednodušená zkouška v souladu s EN 13187 s využitím termokamery.

Dokument o provedeném měření a komentář ke stažení zde:
Termovize
Termovize – komentář

Měření bylo provedeno na náklady realizační firmy.