Termovize

Během zimního období byla na našem bytovém domě provedena zjednodušená zkouška v souladu s EN 13187 s využitím termokamery.

Dokument o provedeném měření a komentář ke stažení zde:
Termovize
Termovize – komentář

Měření bylo provedeno na náklady realizační firmy.