Vyjádření Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih k úklidu sněhu

Vážený pane Juroško,

Vámi dotazovaná komunikace spadá do nařízení města č. 7/2009 kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikaci a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Tudíž se zde údržby v zimních měsících neprovádí.

Toto platí u všech přístupových chodníků k obytným domům, vyjma domů, kde jsou hlášeni občané s omezenou hybností.

Přeji krásný zbytek dne.

Ing. Barbora Kolářová
referent pro správu místních komunikací