Informace o zahájení stavby – revitalizace bytového domu

Dne 20. 3. 2017 budou zahájeny práce na regeneraci bytového domu.

Žádáme, ve společném zájmu, abyste na jednotlivých balkónech, případně i oknech nebo fasádě, demontovali veškeré satelity, antény, držáky květin, sušáky a podobně, tedy veškeré možné komponenty nebo předměty, které by mohly bránit jak výstavbě lešení nebo následnému provádění vlastních revitalizačních prací.

  • VÝSTAVBA LEŠENÍ bude zahájena dne 20. 3. 2017 (konec montáže lešení se předpokládá dne 22. 3. 2017)

  • STAVEBNÍ PRÁCE spojené s revitalizací bytového domu budou zahájeny ode dne 22. 3. 2017

Stavební práce realizuje STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Podrobnější informace: Zahájení stavby