Informace k výběrovému řízení

Na schůzi shromáždění SV, která se bude konat 27.2.2017, bude mj. projednáván výběr realizační firmy pro revitalizaci našeho domu. Vlastníci zde budou seznámeni s nabídkami realizačních firem.

Vlastníci, kteří by se chtěli seznámit detailněji s podklady výběrového řízení (tj. nad rámec informací, které budou na shromáždění presentovány výborem), kontaktujte výbor na adrese vybor@serikova.cz – v případě potvrzení zájmu mailem budou podklady k nahlédnutí ve čtvrtek 23.2.2017 mezi 16:30 – 18hod. v mandlovně ve vchodě č. 36.